Client preferent Imprimeix Correu electrònic

Rètol Castell & Martínez

Com coneixem la realitat social i que ningú és aliè a les relacions jurídiques, ja sigui en seu de família, en el món laboral o en el devenir diari, volem prevenir-los, assessorar-los i informar-los de possibles conflictes.
Així que li oferim la possibilitat de tenir un assessor jurídic al seu abast i a un cost imperceptible, abonant una quota mensual, bimensual, trimestral o anual.
Amb el pagament d’aquesta quota (30 EUROS MENSUALS) passarà a ser un dels nostres clients preferents, tenint avantatges en la informació jurídica que pot precisar en un moment concret i en la contractació dels nostres serveis professionals.

Com a client preferent gaudirà del següent:

  • Resposta ràpida a consultes telefòniques o via e-mail
  • Resposta a consultes al despatx
  • Negociacions extrajudicials (en matèria de contractes, de successions, de transaccions i de mediacions) que no incloguin l’elaboració de cap document ni desplaçament fora de la Sénia.
  • Descomptes en la contractació dels nostres serveis jurídics (un 5% sobre la minuta d’honoraris)