Els nostres serveis PDF Imprimeix Correu electrònic

alt

La defensa dels interessos i drets dels nostres clients constitueix el principal objectiu del bufet Castell & Martinez, Advocades. Des d’aquesta màxima, el despatx es troba a disposició d’oferir l’assessorament que mereix tota persona, amb un nivell de professionalitat, compromís i serietat que, sense dubte servirà per obtenir uns resultats satisfactoris.

Cada assumpte es tracta de manera personalitzada, amb atenció específica a les circumstàncies de cada client. El treball de Castell & Martinez, Advocades prioritza el tracte personal i directe amb el client/a, sempre intentant esgotar la via amistosa o extrajudicial, i es realitza sota els segünets principis:

 1. Treball en equip.
 2. Comprimís amb el client/a.
 3. Especialització; conscients de l’alt grau d’especialització que la societat actual requereix, Castell&Martinez, Advocades, posa a disposició dels seus clients un equip de treball multidisciplinar.
 4. Formació continuada; davant la realitat social i els nombrosos canvis normatius.

Acudint al bufet Castell & Martínez, Advocades, trobarà resposta en les especialitats següents:

 • Dret civil:

  • En dret de família (crisis o ruptures matrimonials i de parelles de fet, custòdies, adopcions,...).
  • En dret de successions (herències, heretaments, successions intestades,...).
  • En reclamacions de quantia, en reclamacions de responsabilitat civil (sobretot en accidents de trànsit).
  • En gestió de comunitats de propietaris, d'associacions i fundacions.
 • Dret mercantil:
  • En operacions comercials, en procediments executius, en constitució d'empreses, en concursos de creditors,...
 • Dret laboral:
  • En acomiadaments.
  • En incapacitats.
  • En reclamacions per accidents laborals,...
 • Dret penal:
  • En procediments penals.
  • En violència dintre de l'àmbit familiar.
  • En menors, ...
 • Dret administratiu:
  • En expropiacions.
  • En responsabilitat patrimonial de les administracions públiques.
  • En dret d'estrangeria.
  • En sancions administratives de trànsit i tributàries.
  • En protecció de dades...
 • Dret urbanístic:
  • Especialitzat en les comunitats autònomes de Catalunya, País Valencià i Aragó.
  • En juntes de compensació.
  • En entitats urbanístiques col·laboradores.
  • En planejament urbanístic...